دوره آموزشی ۳D max

/دوره آموزشی ۳D max
دوره آموزشی ۳D max

دوره آموزشی ۳D max

توضیحات دوره دوره 3D-Max Beginners to Advanced :

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 24 مهر 1398***** شروع قطعی
مدت دوره : 100 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 1,245,000 تومان1,120,500 تومان