دوره آموزشی ۳D_Max

/دوره آموزشی ۳D_Max
دوره آموزشی ۳D_Max

دوره آموزشی ۳D_Max

توضیحات دوره دوره 3D-Max Beginners to Advanced :

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 24 بهمن 1397
مدت دوره : 100 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,245,000 تومان1,045,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.