دوره آموزشی Excel پیشرفته

دوره آموزشی Excel پیشرفته

توضیحات دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :

دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :
• آشنایی با عناوین Excel پیشرفته
• جستجوی اطلاعات
• نمودار ها در Excel
• توابع Or , and , if
• Mail Merge در Excel
• قابلیت کشیدن چارت های سازمانی با کمک Excel , Visio
• انواع Sort (مرتب سازی اطلاعات) در Excel
• روش اضافه کردن توابع به Excel
• آموزش توابع Date &Time
• ضبط ماکرو و نکات Record Macro
• قالب بندی شرطی Conditional formatting و فرمول نویسی در آن

پیش نیازها :

توضیحات کلاس :

طرح درس Excel Advanced

 • IF تو در تو(nested If)
 • آشنائی با توابع And ,Or
 • ترکیب توابع IF,And,Or
 • توابع Sumifs,Countifs
 • آشنائی با ابزار Conditional Formatting
 • معرفی تابع Vlookup،Hlookup نکات مهم مربوط به این توابع
 • آشنائی با تابع Match,Index و ترکیب آنها با توابع فوق
 • آشنایی با مفهوم Table
 • معرفی Pivot Table و نکات مربوط به آن

  • Create pivot
 • Option
 • Design
 • Calculated field
 • آشنائی با ابزار گزارش گیری Subtotal
 • آشنائی با ابزار گزارش گیری Consolidate
 • آشنائی با Data validation
 • آشنائی با Remove duplicate
 • آشنائی با Data Analysis(what-if) مانند Goal seek, scenario, Data table
 • آشنائی با توابع مالی مانند PMT,fv,Nper,…
 • آشنائی با توابع متنی مانند Value, Left, Right, Mid, Len, Find, Concatenate
 • آشنائی با Record Macro
 • آشنائی با توابع تاریخ هجری شمسی

توجه۱: در کل دوره نکات مهمی در مورد توابع، چالش­های ابزارها و راه­­حل آنها گفته می­شود

توجه۲: در این دوره برنامه نویسی در اکسل(VBA) گفته نمی­شود وفقط ضبط ماکرو گفته می­شود.

توجه۳: در این دوره Power Pivot, Power Query, Power Map گفته نمیشود.

 

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 19 اسفند 1397
مدت دوره : 24 ساعت
یکشنبه از 17:00 تا 20:30
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 255,000 تومان229,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.