پوشش محلی

/Tag:پوشش محلی

لباس محلی کلات (خراسان)

پوشش و لباس محلی کردهاوترکهاو لرهای کلات شبیه لباس اقوام ترکمن بوده و کاملا متفاوت از لباس سایراقوام خراسان (قوچان، شیروان، چناران و … ) است.

نویسنده | ۱۳۹۷/۸/۷ ،۱۵:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰ ۶ آبان ۱۳۹۷|مقالات|