واژه نامه معماری سنتی

/Tag: واژه نامه معماری سنتی

واژه نامه معماری سنتی ایران.قسمت پنجم

واژه نامه آموزش معماری سنتی در این مقاله در هر قسمت به تعریف واژه های معماری سنتی ایران میپردازیم.در این بخش به واژه هایی که با حرف (د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض) شروع میشوند میپردازیم. دارافزین : نوعی " تارمی که جلو اتاق یا ایوان درست کنند " تارمی های نخست از چوب بوده ، ولی بعدها برای ساختن [...]

نویسنده |۱۳۹۸/۹/۲۹ ۱۱:۲۷:۱۳۷ خرداد ۱۳۹۷|مقالات|

واژه نامه معماری سنتی ایران.قسمت سوم

در این مقاله در هر قسمت به تعریف واژه های معماری سنتی ایران میپردازیم.در این بخش به واژه هایی که با حرف (پ و ت) شروع میشوند میپردازیم. پا چنگ: پاچنگ یا باجه پنجره هایی مشبک بوده که از زمین فاصله داشته است . برای ساختن این گونه پنجره از نوعی آجرهای لعابدار آبی بهره [...]

نویسنده |۱۳۹۸/۹/۲۹ ۱۱:۵۰:۳۴۱ اردیبهشت ۱۳۹۷|مقالات|

واژه نامه معماری سنتی ایران

در این مقاله در هر قسمت به تعریف واژه های معماری سنتی ایران میپردازیم.واژه هایی که با( الف)  شروع میشوند در قسمت اول مطرح شده است. آب بند:دیوارهایی از سنگ و آجر که با بستن آن در رودخانه ها باعث بالا آمدن آب و ذخیره آن شده و در هنگام لزوم به مصرف کارهای کشاورزی [...]

نویسنده |۱۳۹۸/۹/۲۹ ۱۱:۵۵:۲۸۲۷ فروردین ۱۳۹۷|مقالات|