معماری-معماری سنتی-واژه نامه

/Tag: معماری-معماری سنتی-واژه نامه

واژه نامه معماری سنتی ایران – قسمت چهارم

واژه نامه معماری سنتی ایران : در این مقاله در هر قسمت به تعریف واژه های معماری سنتی ایران میپردازیم.در این بخش به واژه هایی که با حرف (ج،چ،ح،خ) شروع میشوند میپردازیم.   جلوخان :فضای بیرونی جلوی خانه های اعیان و بزرگان که محل جای گرفتن کالسکه و دیگر وسایل نقلیه بود . جناغی :به [...]

نویسنده |۱۳۹۸/۹/۲۹ ۱۱:۴۳:۵۳۸ اردیبهشت ۱۳۹۷|مقالات|