مد و لباس

/Tag: مد و لباس

لباس محلی کلات (خراسان)

پوشش و لباس محلی کردهاوترکهاو لرهای کلات شبیه لباس اقوام ترکمن بوده و کاملا متفاوت از لباس سایراقوام خراسان (قوچان، شیروان، چناران و … ) است.

نویسنده |۱۳۹۷/۸/۶ ۱۵:۱۳:۲۲۶ آبان ۱۳۹۷|مقالات|