اکسل

/Tag:اکسل

چگونگی یادگیری نرم افزار اکسل

تهیه و تنظیم ویدئو توسط مهندس پورفتحی دوره های آموزشی مرتبط دوره آموزشی پیشرفته Excel دوره آموزشی ICDLI

نویسنده | ۱۳۹۷/۷/۲۵ ،۱۴:۴۰:۳۹ +۰۰:۰۰ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷|فیلم های آموزشی|