قوانین ثبت نام دوره

Home>قوانین ثبت نام دوره
قوانین ثبت نام دوره2022-06-11T13:57:09+03:30
 1. شروع دوره منوط به حد نصاب رسیدن دوره و ( حداقل 14 نفر ) می باشد در غیر این صورت شروع دوره به تاخیر خواهد افتاد و تاریخ شروع دوره از طریق سامانه پیام کوتاه (SMS) به اطلاع دانش پژوهان خواهد رسید.
 2. دانش پژوه در صورتی که بیش از 4 روز از کل دوره غیبت ( موجه یا غیر موجه ) نماید از آزمون نهایی محروم می گردد و گواهینامه پایان دوره مجتمع به فرد اعطا نخواهد گردید.
 3. در صورت انصراف از تاریخ ثبت نام تا گذشت 5% از شروع کلاس، 20% از شهریه کل دوره کسر می گردد و الباقی مسترد می گردد
 4. در صورت انصراف پس از شروع دوره ، و گذشت 1 جلسه از کل دوره 50 درصد کسر و الباقی مسترد می گردد.
 5. در صورت انصراف پس ازگذشت 2 جلسه از کل دوره ، به هیچ عنوان شهریه استرداد نخواهد شد.
 6. هرگونه تغییر کلاس نیز شامل موارد فوق می گردد.
 7. در صورت حذف درس یا دوره ها از طرف مجتمع کل شهریه مسترد می گردد.
 8. مبلغ استرداد دانش پژوه حداکثر 2 هفته پس از اعلام در خواست انصراف پرداخت خواهد شد.
 9. در صورت اخراج دانش پژوه از مجتمع به دلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی ، اسلامی و مقررات مجتمع، به هیچ عنوان شهریه مسترد نخواهد شد.
 10. دانش پژوه موظف به اجرای آیین نامه انضباطی و آموزشی مجتمع می باشد.
 11. دانش پژوه موظف به ارائه کپی پاسپورت و یا کارت ملی خود حداکثر یک جلسه پس از شروع دوره به دپارتمان مربوطه می باشد ، چنانچه مدارک مذکور طی زمان یاد شده ارسال نگردد مجموعه تعهدی در قبال صدور مدرک نخواهد داشت. و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
 12. ارائه پرینت برگه ثبت نام هنگام شروع کلاس الزامیست.
Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم