بازتاب برگزاری اولین جشنواره لباس ایرانی توسط مجتمع فنی تهران در جراید

//بازتاب برگزاری اولین جشنواره لباس ایرانی توسط مجتمع فنی تهران در جراید

بازتاب برگزاری اولین جشنواره لباس ایرانی توسط مجتمع فنی تهران در جراید

بازتاب برگزاری اولین جشنواره لباس ایرانی توسط مجتمع فنی تهران در جراید

نویسنده | ۱۳۹۷/۲/۹ ،۱۰:۱۷:۱۶ +۰۰:۰۰ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶|رویدادها|

درباره نویسنده: