آزمون نظام مهندسی

//آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه : قابل توجه مهندسین معماری

تاریخ برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان نوبت دوم ۹۷

تاریخ آزمون : ۱۱ و ۱۲ بهمن ۹۷

زمان ثبت نام در آزمون: ۹۷/۰۸/۲۳ الی ۹۷/۰۹/۰۳

شروع ثبت نام کلاس آمادگی آزمون در مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران

تاریخ شروع دوره: ۹۷/۰۹/۲۳

نویسنده |۱۳۹۷/۸/۳۰ ۱۳:۴۵:۱۹۳۰ آبان ۱۳۹۷|رویدادها|

About the Author: