مقررات انضباطی

>مقررات انضباطی
مقررات انضباطی2018-09-12T22:36:54+03:30
  1. دانش پژوهان موظف به رعایت موازین اسلامی و ضوابط آموزشی و مقررات انضباطی می باشند.
  2. هرگونه برقراری ارتباط بین آقایان و خانمها خارج از عرف كلاس و شئونات اسلامی ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
  3. خانمها ملزم به پوشیدن پوشش متعارف ، مقنعه و عدم استفاده از آرایش هنگام حضور در كلاسها می باشند.
  4. بردن هر گونه مواد غذایی به درون کلاس ممنوع و رعایت نظافت کلاسها، راهروها و سایتها الزامی است.
  5. مدرس از پذیرفتن دانش پژوه پس از شروع کلاس معذور خواهد بود.
  6. استفاده از تلفن همراه در کلاسها و سایتها ممنوع می باشد.
  7. سیگار کشیدن در محیط مجتمع ممنوع است.
  8. شرط تشکیل کلاس، منوط به رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب می باشد و در غیر این صورت مجتمع تعهدی در تشکیل کلاس نخواهد داشت.
  9. تشکیل کلاس، منوط به رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب می باشد و در غیر این صورت مجتمع تعهدی در تشکیل کلاس نخواهد داشت.
  10. دانش پژوه مسئول در حفظ و نگهداری تجهیزاتی که مجتمع در اختیارش قرار می دهد بوده و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت، ملزم و متعهد به جبران آن می باشد.