کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
202226امدادنجات و غواصی74 ساعت6 نفر8,700,000 تومان7,830,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
202225عکاسی و فیلمبرداری زیرآب26 ساعت6 نفر6,250,000 تومان5,625,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
202224غواصی و گردشگری دریایی56 ساعت6 نفر7,950,000 تومان7,155,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
202223جوشکاری زیر آب61 ساعت6 نفر5,000,000 تومان4,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
202222غواصی صنعتی پیشرفته130 ساعت6 نفر15,000,000 تومان13,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
202220غواصی صنعتی مقدماتی84 ساعت6 نفر9,000,000 تومان8,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
336699دوره غواصی اسکوبا24 ساعت5 نفر5,000,000 تومان4,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر