گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 17:45 تا 20:1520 ساعت9 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397595,000 تومان535,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052-2دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از 17:30 تا 20:3016 ساعت8 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
034-3دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریجمعه از 08:00 تا 13:009 ساعت9 نفرجمعه 30 آذر 1397272,000 تومان244,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت9 نفرجمعه 30 آذر 1397720,000 تومان648,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046-4دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3024 ساعت10 نفریکشنبه 9 دی 1397620,000 تومان558,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام