گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
052-2دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از 17:30 تا 20:3016 ساعت8 نفرپنجشنبه 22 فروردین 1398345,000 تومان276,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت9 نفرجمعه 23 فروردین 1398720,000 تومان576,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام