گروه حسابداری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fin-kargah-01کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد با اکسلپنجشنبه از 14:00 تا 20:006 ساعت10 نفر115,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام