گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
pttnدوره اصول و فنون مذاکرات تجاری24 ساعت6 نفر1,800,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
40آموزش دیجیتال مارکتینگ50 ساعت5 نفر5,900,000 تومان4,425,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
032-2دوره آموزش مدیریت فروش24 ساعت1 نفر2,970,000 تومان2,227,500 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
011-3دوره آموزشی بازرگانی (بین الملل)24 ساعت2,970,000 تومان2,227,500 تومان
Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم