گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
40آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)به همراه مدرک بین المللیپنجشنبه از 09:00 تا 14:0050 ساعت2 نفرپنجشنبه 3 مهر 13992,250,000 تومان2,055,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
011-3دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 14:0024 ساعت10 نفرجمعه 4 مهر 13991,000,000 تومان900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیپنجشنبه از 14:00 تا 17:0020 ساعت6 نفرشنبه 5 مهر 1399936,000 تومان748,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032-2دوره آموزشی مدیریت فروشیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:0024 ساعت6 نفرسه شنبه 8 مهر 13991,100,000 تومان990,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035-2دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتپنجشنبه از 09:00 تا 14:0020 ساعت5 نفرپنجشنبه 10 مهر 1399960,000 تومان768,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
0303آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3050 ساعت10 نفرسه شنبه 8 مهر 1399*** شروع قطعی2,250,000 تومان1,950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام