گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
pttnدوره اصول و فنون مذاکرات تجاری24 ساعت54 نفر1,800,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
40آموزش دیجیتال مارکتینگ50 ساعت5 نفر3,530,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
032-2دوره آموزش مدیریت فروش24 ساعت3 نفر1,970,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
011-3دوره آموزشی بازرگانی (بین الملل)24 ساعت2 نفر2,370,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم