گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
40آموزش دیجیتال مارکتینگ50 ساعت8 نفر2,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
032-2دوره آموزش مدیریت فروش24 ساعت6 نفر1,400,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
011-3دوره آموزشی بازرگانی ( بین الملل )24 ساعت2 نفر1,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
insta01کارگاه آموزش صفر تا صد بازاریابی در اینستاگرام(آنلاین)12 ساعت12 نفر950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
0303آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی50 ساعت15 نفر2,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر