گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
40آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)پنجشنبه از 14:00 تا 19:0050 ساعت4 نفرپنجشنبه 20 آذر 13992,250,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام