گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
0001دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از 17:30 تا 20:3020 ساعت7 نفرشنبه 23 فروردین 1399684,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
40دوره مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3051 ساعت7 نفرشنبه 20 اردیبهشت 13991,865,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 20 اردیبهشت 1399780,000 تومان702,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 17:45 تا 20:1520 ساعت9 نفرپنجشنبه 25 اردیبهشت 1399773,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052-2دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از 14:00 تا 18:0016 ساعت7 نفرجمعه 26 اردیبهشت 1399517,000 تومان465,300 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت3 نفرجمعه 26 اردیبهشت 1399864,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام