گروه حسابداری مجتمع فنی تهران

//گروه حسابداری مجتمع فنی تهران
گروه حسابداری مجتمع فنی تهران

گروه حسابداری مجتمع فنی تهران

گروه حسابداری مجتمع فنی تهران :
در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود.
این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مقاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

دوره های پیشنهادی

برای اطلاع از سایر دوره های مجتمع فنی تهران به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
008دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)پنجشنبه از 14:00 تا 20:00 - جمعه از 09:00 تا 13:0050 ساعت8 نفرپنجشنبه 2 آبان 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046-3دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریجمعه از 09:00 تا 13:0025 ساعت9 نفرجمعه 10 آبان 1398588,000 تومان470,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047-2دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوجمعه از 09:00 تا 13:0030 ساعت7 نفرجمعه 10 آبان 1398876,000 تومان788,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
002دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهجمعه از 09:00 تا 13:008 ساعت10 نفرجمعه 10 آبان 1398209,000 تومان188,100 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
082دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتیجمعه از 09:00 تا 13:0010 ساعت10 نفرجمعه 10 آبان 13983,740,000 تومان3,366,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
110-2دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارپنجشنبه از 14:00 تا 19:00 - جمعه از 09:00 تا 14:00180 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 آبان 13983,720,000 تومان3,420,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام