گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت9 نفرجمعه 3 خرداد 1398864,000 تومان777,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-10دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت7 نفرجمعه 3 خرداد 1398864,000 تومان777,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 4 خرداد 1398650,000 تومان520,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035-2دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 4 خرداد 1398595,000 تومان476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 17:45 تا 20:1520 ساعت9 نفرپنجشنبه 23 خرداد 1398595,000 تومان476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
034-3دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریجمعه از 08:00 تا 13:009 ساعت9 نفرجمعه 11 مرداد 1398272,000 تومان217,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام