گروه مدیریت

گروه پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij01-2دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگسه شنبه و یکشنبه از 17:30 تا 20:3024 ساعت10 نفرسه شنبه 29 آبان 1397540,000 تومان486,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052-2دوره آموزشی مکاتبات تجاریپنجشنبه از 14:00 تا 17:0016 ساعت9 نفرپنجشنبه 1 آذر 1397344,000 تومان309,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0036 ساعت9 نفرجمعه 2 آذر 1397750,000 تومان675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035-2دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتپنجشنبه از 13:00 تا 17:0020 ساعت10 نفرجمعه 2 آذر 1397595,000 تومان535,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0020 ساعت10 نفرپنجشنبه 8 آذر 1397595,000 تومان535,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام