گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

همچنین برای بررسی و انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی برای آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان می توانید به مقاله مربوطه رجوع کنید
گروه های پیشنهادی:

 

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-24ICDL 1 کودک ونوجوان (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 19:0030 ساعت5 نفرسه شنبه 25 شهریور 1399480,000 تومان432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-25ICDL2 کودک نوجوان (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 19:0040 ساعت5 نفرسه شنبه 1 مهر 1399540,000 تومان486,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-29برنامه نویسی اسکرچ (آنلاین)یکشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0020 ساعت2 نفریکشنبه 13 مهر 1399530,000 تومان477,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام