گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

>>گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

همچنین برای بررسی و انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی برای آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان می توانید به مقاله مربوطه رجوع کنید
گروه های پیشنهادی:

 

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
pht01فتوشاپ کودک نوجوان(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 19:0020 ساعت5 نفرسه شنبه 19 اسفند 1399620,000 تومان اطلاعات بیشتر