گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچیکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت7 نفرسه شنبه 8 مرداد 1398701,000 تومان630,900 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-07دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:0050 ساعت7 نفرسه شنبه 15 مرداد 1398520,000 تومان468,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام