گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)دوشنبه و چهارشنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفر950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-2دوره آموزشی ICDL 2(کودک ونوجوان)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 10:00 تا 14:0050 ساعت7 نفر348,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام