گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-5دوره آموزشی رباتیک مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 17:0025 ساعت8 نفردوشنبه 19 فروردین 1398415,000 تومان373,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch03دوره آموزشی ICDL1 (کودک ونوجوان)شنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 18:0050 ساعت7 نفرچهارشنبه 11 اردیبهشت 1398520,000 تومان468,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچسه شنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت7 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398640,000 تومان576,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-05دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)چهارشنبه از 16:00 تا 18:0060 ساعت6 نفرچهارشنبه 25 اردیبهشت 1398993,000 تومان893,700 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-02دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)پنجشنبه از 14:00 تا 16:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398644,000 تومان579,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
child-5دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)شنبه و دوشنبه از 15:00 تا 17:0040 ساعت7 نفرشنبه 18 خرداد 1398950,000 تومان855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام