گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

>>گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

همچنین برای بررسی و انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی برای آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان می توانید به مقاله مربوطه رجوع کنید
گروه های پیشنهادی:

 

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
pht01فتوشاپ کودک نوجوان(آنلاین)20 ساعت5 نفر744,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ch-24ICDL 1 کودک ونوجوان (آنلاین)30 ساعت3 نفر715,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ch-29برنامه نویسی اسکرچ (آنلاین)20 ساعت3 نفر825,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر