گروه برنامه نویسی

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه برنامه نویسی

پرمخاطب ترین دوره­ها برای سنین پائین برنامه ­نویسی می­باشد درس­های برنامه نویسی در دانشگاهها از یکسو و بازار کار خوب از سوی دیگر کاربران جوان را مجاب به یادگیری این زبان­ها کرده است  زبانهای برنامه نویسی C++,C#,SQL,Java,Python و زبانهای برنامه نویسی موبایل از پرطرفدارترین دوره­ها می­باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-pyt-01programming with Pythoneپنجشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت12 نفر822,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01JAVA EE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر1,100,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2C# programmingیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر630,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-java-01Java SE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1550 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ios-01-2IOS Programmingیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:1540 ساعت10 نفر اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3برنامه نویسی به زبان C++دوشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت10 نفر540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام