گروه لینوکس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-lip-01LPIC-1دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:0069 ساعت10 نفر1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام