گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)

//گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)
گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران(ICDL)

گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)

گروه مهارت های کامپیوتر مجتمع فنی تهران (ICDL)
شروع کار با کامپیوتر به صورت حرفه­ ای را باید از ICDL پرسید هدف از پکیج ICDL آماده کردن کاربر برای حرفه­ ایی بودن در محیط اداری و همینطور ورود به دنیای IT می­باشد. نرم­ افزارهای Office به عنوان پرکاربردترین نرم ­افزارهای امروز دنیا در این دوره آموزش داده می­شود.

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
02-4دوره آموزشی پیشرفته Excelجمعه از 09:00 تا 13:0030 ساعت10 نفر255,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
08دوره آموزشی ICDLIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1568 ساعت10 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3015 ساعت10 نفر125,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-05-2دوره آموزشی ICDL IIشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0063 ساعت10 نفر288,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdl-05دوره آموزشی ICDLIپنجشنبه از 09:00 تا 14:4568 ساعت10 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-04-2دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3063 ساعت10 نفر360,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-04دوره آموزشی ICDLیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0068 ساعت10 نفر380,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام