گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت2 نفر3,192,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت6 نفر3,192,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر