گروه دوخت و الگوسازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-md18دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت4 نفریکشنبه 15 دی 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-12دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفریکشنبه 22 دی 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام