گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت4 نفریکشنبه 20 مهر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهچهارشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت4 نفرچهارشنبه 23 مهر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت6 نفرپنجشنبه 24 مهر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت8 نفرشنبه 10 آبان 13992,540,000 تومان2,340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام