گروه دوخت و الگوسازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-mn-1دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوچهارشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت5 نفرچهارشنبه 6 شهریور 13981,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 1 مهر 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 1 مهر 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام