گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 14:00 تا 18:0084 ساعتدوشنبه 16 تیر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت6 نفردوشنبه 6 مرداد 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 11 مرداد 13992,540,000 تومان2,340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام