گروه دوخت و الگوسازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-1دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت4 نفریکشنبه 9 تیر 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-1دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت8 نفرشنبه 15 تیر 13981,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-7دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفریکشنبه 23 تیر 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 24 تیر 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 24 تیر 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام