گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتو100 ساعت6 نفر4,440,000 تومان4,040,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت4 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته84 ساعت3 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت3 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر