گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از 14:00 تا 18:0084 ساعت6 نفرچهارشنبه 27 فروردین 13991,900,000 تومان1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 13 اردیبهشت 13991,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام