گروه دوخت و الگوسازی

گروه دوخت و الگوسازی

پیشنهاد ما : آموزش طراحی مانتو در دهه گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقه مندان دنیای مد قرار گرفته است

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت3 نفریکشنبه 16 آذر 13992,660,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفرشنبه 29 آذر 13992,660,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت6 نفرشنبه 29 آذر 13992,540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام