گروه دوخت و الگوسازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m-12دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفرپنجشنبه 25 مهر 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-2دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 11 آبان 13981,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 20 آبان 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 20 آبان 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام