طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
250173دوره جمینی30 ساعت15 نفر2,530,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت3 نفر7,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
5014کارگاه شناخت الیاف و پارچه6 ساعت20 نفر500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر