طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
250173دوره جمینی30 ساعت10 نفر2,530,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر