طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
l-p-8طراحی لباس پیشرفته177 ساعت4 نفر5,650,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت5 نفر5,650,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر