طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت2 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,350,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
250173الگوسازی با نرم افزار جیمینی30 ساعت10 نفر2,300,000 تومان2,070,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر