طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00177 ساعت3 نفرشنبه 23 اسفند 13994,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام