گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 19:0054 ساعت10 نفرسه شنبه 15 بهمن 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفرسه شنبه 29 بهمن 13982,527,000 تومان2,327,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام