گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازی40 ساعت8 نفر3,300,000 تومان2,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
g04دوره آموزش گریم متعادل سازی54 ساعت4 نفر4,345,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و زیبایی60 ساعت2 نفر6,226,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر