گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازی54 ساعت2 نفر4,345,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازی40 ساعت6 نفر3,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
hncareمراقبت و زیبایی دست و ناخن35 ساعت5 نفر3,400,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و زیبایی60 ساعت2 نفر6,226,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر