گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0054 ساعت4 نفرسه شنبه 19 آذر 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm01دوره آموزشی گریم مد و فشنیکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرشنبه 23 آذر 13981,485,000 تومان1,336,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفریکشنبه 24 آذر 13982,527,000 تومان2,327,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g04دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 19:0054 ساعت10 نفریکشنبه 8 دی 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام