گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij15-2دوره آموزشی گریم متعادل سازیدوشنبه و شنبه از 14:00 تا 17:0054 ساعت4 نفردوشنبه 25 اسفند 13993,020,000 تومان اطلاعات بیشتر
g04دوره آموزش گریم متعادل سازیدوشنبه از 14:00 تا 17:0054 ساعت3 نفردوشنبه 25 اسفند 13993,020,000 تومان اطلاعات بیشتر
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفرسه شنبه 26 اسفند 13992,180,000 تومان1,830,000 تومان اطلاعات بیشتر
gm01دوره آموزشی گریم مد و فشنیکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرسه شنبه 26 اسفند 13991,220,000 تومان976,000 تومان اطلاعات بیشتر
dij09-2دوره آموزشی گریم متعادل سازیچهارشنبه از 10:00 تا 14:0054 ساعت8 نفرچهارشنبه 27 اسفند 13993,020,000 تومان2,670,000 تومان اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و موسه شنبه از 14:00 تا 19:0060 ساعت3 نفرسه شنبه 31 فروردین 14003,550,000 تومان اطلاعات بیشتر