گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
g03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 20:0054 ساعت8 نفریکشنبه 31 شهریور 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-02دوره آموزشی گریم متعادل سازیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:0054 ساعت5 نفرشنبه 20 مهر 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr01دوره آموزشی گریم مدیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0030 ساعت8 نفریکشنبه 5 آبان 13981,485,000 تومان1,336,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام