گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 19:0054 ساعت10 نفریکشنبه 7 اردیبهشت 13992,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0054 ساعت11 نفرشنبه 27 اردیبهشت 13992,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام