گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0054 ساعت9 نفریکشنبه 22 تیر 13993,020,000 تومان2,820,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0054 ساعت1 نفرسه شنبه 31 تیر 13993,020,000 تومان2,416,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 19:0040 ساعت7 نفرسه شنبه 7 مرداد 13992,180,000 تومان1,980,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm01دوره آموزشی گریم مد و فشنیکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0030 ساعت7 نفرسه شنبه 11 شهریور 13991,220,000 تومان976,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام