گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازی54 ساعت2 نفر3,392,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازی40 ساعت5 نفر2,180,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و مو60 ساعت3 نفر4,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر