گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
g04دوره آموزش گریم متعادل سازی54 ساعت4 نفر3,590,400 تومان3,190,400 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازی40 ساعت5 نفر2,180,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
080دوره آموزش مراقبت از پوست و زیبایی60 ساعت3 نفر4,715,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر