گروه گریم و آرایش

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
g03دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از 15:00 تا 19:0054 ساعت7 نفریکشنبه 28 مهر 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr01دوره آموزشی گریم مدیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0030 ساعت8 نفریکشنبه 5 آبان 13981,485,000 تومان1,336,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gm-02دوره آموزشی گریم متعادل سازیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:0054 ساعت5 نفرشنبه 18 آبان 13982,727,000 تومان2,527,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr3-1دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفریکشنبه 26 آبان 13982,527,000 تومان2,327,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام