گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
n01-2دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(ویژه نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:0040 ساعت7 نفر950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام