گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

//گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

گروه کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch04-2دوره آموزشی برنامه نویسی اسکرچدوشنبه از 16:00 تا 18:0030 ساعت7 نفردوشنبه 26 آذر 1397640,000 تومان576,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام