دپارتمان هنر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
digaft01افتر افکت (after effect)یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3078 ساعت8 نفر1,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digprm01پریمیرشنبه از 17:30 تا 20:3048 ساعت8 نفر850,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digpic05کارگاه عکس پرترهیکشنبه از 14:00 تا 17:0040 ساعت7 نفر16,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digprm01-2پریمیر_شروع قطعییکشنبه از 14:30 تا 17:3045 ساعت6 نفر8,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
grmo01گریم متعادل سازیسه شنبه از 09:00 تا 14:0056 ساعت6 نفر1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
grmod01گریم مددوشنبه از 13:00 تا 17:0031 ساعت6 نفر950,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digpic04عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)شنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30110 ساعت10 نفر1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digpic02عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه و جمعه از 10:00 تا 13:00110 ساعت10 نفر1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digpic03عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30110 ساعت10 نفر1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-2رتوش پرتره با جدید ترین متدشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3045 ساعت10 نفر690,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01تذهیب-تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 12:00 ساعت10 نفر1,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
02تذهیبشنبه و سه شنبه از 12:00 تا 15:00 ساعت10 نفر1,166,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
digpic06عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)-20%تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:00110 ساعت10 نفر1,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام