گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران
معماری داخلی یعنی خلق فضا فضایی که که در کنار زیبایی بصری شامل مطلوبیت کاربردی و عملگرا باشد.با گذراندن دوره معماری داخلی در کمتر از یک سال یک طراح داخلی موفق شوید.در این دوره با تمامی اصول و دانش معماری داخلی آشنا خواهید شد. طراحی و تنظیم سرفصل های دوره مناسب غیر معماران و معماران است.

گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indec-ad3دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت7 نفرسه شنبه 2 مهر 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad4دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت7 نفرشنبه 20 مهر 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام