گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

//گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران
گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران
معماری داخلی یعنی خلق فضا فضایی که که در کنار زیبایی بصری شامل مطلوبیت کاربردی و عملگرا باشد.با گذراندن دوره معماری داخلی در کمتر از یک سال یک طراح داخلی موفق شوید.در این دوره با تمامی اصول و دانش معماری داخلی آشنا خواهید شد. طراحی و تنظیم سرفصل های دوره مناسب غیر معماران و معماران است.

پیشنهاد ما :  قبل از شروع آموزش معماری داهلی پیشنهاد میکنیم حتما صفحه آموزش معماری را مطالعه کنید

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indec-ad6دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت10 نفریکشنبه 24 فروردین 13992,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت10 نفرسه شنبه 2 اردیبهشت 13992,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام