گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

//گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران
گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی پیشرفته مجتمع فنی تهران
معماری داخلی یعنی خلق فضا فضایی که که در کنار زیبایی بصری شامل مطلوبیت کاربردی و عملگرا باشد.با گذراندن دوره معماری داخلی در کمتر از یک سال یک طراح داخلی موفق شوید.در این دوره با تمامی اصول و دانش معماری داخلی آشنا خواهید شد. طراحی و تنظیم سرفصل های دوره مناسب غیر معماران و معماران است.

گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indec-ad01pدوره آموزشی طراحی داخلی پیشرفتهشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت12 نفردوشنبه 5 آذر 13972,095,000 تومان1,885,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad02pدوره آموزشی طراحی دکوراسیون پیشرفتهدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت12 نفریکشنبه 18 آذر 13972,095,000 تومان1,885,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام