کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-webiii-01دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از 09:00 تا 14:0058 ساعت10 نفر675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webii-01دوره آموزشی Web Design IIIیکشنبه از 17:30 تا 20:15 - سه شنبه از 17:30 تا 20:3044 ساعت10 نفر585,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام