کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
01-12دوره آموزشی ReactJSسه شنبه از 17:30 تا 20:3050 ساعت10 نفرسه شنبه 28 خرداد 13981,680,000 تومان1,512,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام