کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-webiii-01دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از 09:00 تا 14:0058 ساعت10 نفرپنجشنبه 1 آذر 1397675,000 تومان607,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام