کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
14دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از 14:30 تا 20:3058 ساعت9 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 13981,100,000 تومان990,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام