کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
14دوره آموزشی Web Design IIIپنجشنبه از 09:00 تا 14:0058 ساعت8 نفرپنجشنبه 18 مهر 1398**** شروع قطعی1,200,000 تومان1,080,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام