کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
124دوره آموزشی مکالمه Upper Intermediateدوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفردوشنبه 17 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
027-2دوره آموزشی Upper Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 10:30 تا 13:4536 ساعت10 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام