کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
034دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام