کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
028دوره آموزشی Upper Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1536 ساعت9 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام