آموزش تایپ و تندزنی

/آموزش تایپ و تندزنی

دوره آموزش تایپ و تندزنی :
دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)دوشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:3015 ساعت3 نفرچهارشنبه 12 تیر 1398 ******* شروع قطعی140,000 تومان126,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام