کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 08:00 تا 11:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 مهر 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام