کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام