ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

/ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

نرم افزار COMFAR
دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III
این نرم افزار توسط سازمان توسعه صنایع ملل متحد ، برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
این نرم افزار نه تنها برای پروژه های سرمایه گذاری صنعتی قابل اجراست، بلکه این ابزار ماژولهایی را برای حمایت از ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد مانند :

.توسعه کشت و صنعت و معدن، زیرساخت ها و پروژه های گردشگری نیز ترکیب می نماید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398955,000 تومان859,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام