اظهارنامه-مالیاتی

دوره نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
082دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0010 ساعت10 نفرسه شنبه 14 اسفند 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام