اظهارنامه-مالیاتی

دوره نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
049-2دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:0010 ساعت10 نفرسه شنبه 27 آذر 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام