مالیات

دوره مالیات بر ارزش افزوده

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
002دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:008 ساعت10 نفرسه شنبه 14 اسفند 1397140,000 تومان126,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام