مالیات

دوره مالیات بر ارزش افزوده

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
002دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:008 ساعت10 نفریکشنبه 15 اردیبهشت 1398209,000 تومان188,100 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام