کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از 14:00 تا 06:0084 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 دی 13972,285,000 تومان2,056,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام