کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-5دوره آموزشی Espanol A1.2پنجشنبه از 13:00 تا 16:0030 ساعت8 نفرپنجشنبه 31 مرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام