کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
022-5دوره آموزشی IELTS (preparation course)شنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3040 ساعت10 نفردوشنبه 23 اردیبهشت 13981,116,000 تومان1,004,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام