کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
01-8دوره آموزشی SQL Server Database Developmentپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت6 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398935,000 تومان841,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام