دوره SolidWorks I

/دوره SolidWorks I
دوره SolidWorks

دوره SolidWorks I

  • طراحی مدلهای دوبعدی
  • طراحی مدلهای سه بعدی ، فرمول نویسی و ایجاد جدول طراحی
  • تهیه مدلهای مونتاژی و دمونتاژ کردن مدلها
  • تهیه نقشه های دوبعدی اجرایی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
01-6دوره آموزشی Solid Workشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3065 ساعت10 نفردوشنبه 1 مرداد 1397645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام