حسابداری خدماتی (مالی 1)

/حسابداری خدماتی (مالی 1)
دوره حسابداری خدماتی

حسابداری خدماتی (مالی 1)

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
008دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)یکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:0050 ساعت10 نفریکشنبه 21 بهمن 1397845,000 تومان676,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
158دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کاریکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 21:00180 ساعت10 نفرسه شنبه 23 بهمن 13972,870,000 تومان2,669,100 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام