دوره Premiere

/دوره Premiere
دوره Premiere

دوره Premiere

دوره Premiere :

هرآنچه در ذهنتان نقش بسته است توسط این برنامه تولید کنید
ابزاری قدرتمند که برای تغییرات صوتی و تصویری طراحی شده.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت