دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

دوره فتوشاپ در معماری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-eng-ph03دوره آموزشی دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (Post Production)پنجشنبه از 13:00 تا 18:0030 ساعت15 نفر552,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph02دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (Post Production)یکشنبه از 16:00 تا 21:0030 ساعت15 نفر552,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام