حسابداری-حقوق-و-دستمزد

دوره حسابداری حقوق و دستمزد

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
090دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزدشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:0050 ساعت10 نفرشنبه 6 بهمن 1397725,000 تومان580,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام