دوره کارگاه شناخت رنگ و چیدمان

دوره کارگاه شناخت رنگ و چیدمان

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-09-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت12 نفریکشنبه 8 اردیبهشت 13981,740,000 تومان1,566,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام