کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03دوره آموزشی Network+پنجشنبه از 14:00 تا 20:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 3 آبان 1397326,000 تومان293,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
05-3دوره آموزشی Network+جمعه از 14:30 تا 20:3010 ساعت10 نفرجمعه 11 آبان 1397326,000 تومان293,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام