کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
05-3دوره آموزشی Network+پنجشنبه از 14:30 تا 20:3030 ساعت5 نفرپنجشنبه 18 بهمن 1397326,000 تومان293,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام