دوره MS-Project

/دوره MS-Project

این نرم افزار از محبوبترین و جذابترین نرم افزارهای مدیریت پروژه می باشد که تقریبا تمامی فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل پروژه را به خود اختصاص داده است .این نرم افزاربعنوان یک نرم افزار کاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ایران مورد استفاده کاربران بیشماری قرار می گیرد.
سهولت کار با این نرم افزار و شباهت محیط آن با نرم افزارهای MS –Officeو انعطاف پذیری بالای آن و طراحی گزارشات متنوع از مزایای این نرم افزار می باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت