کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Works Iجمعه از 09:00 تا 14:0065 ساعت11 نفرجمعه 27 اردیبهشت 1398715,000 تومان643,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام