کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Workجمعه از 09:00 تا 14:4565 ساعت12 نفر645,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام