حسابداری ویژه بازار کار

/حسابداری ویژه بازار کار
دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
046-3دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریسه شنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرسه شنبه 7 اسفند 1397450,000 تومان405,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
006دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)پنجشنبه از 09:00 تا 14:00 - جمعه از 14:00 تا 19:0040 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397600,000 تومان540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام