حسابداری ویژه بازار کار

/حسابداری ویژه بازار کار
دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
042دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)یکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:0050 ساعت9 نفرسه شنبه 27 آذر 1397845,000 تومان676,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049-2دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:0010 ساعت10 نفرسه شنبه 27 آذر 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046-3دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریپنجشنبه از 14:00 تا 19:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 13 دی 1397450,000 تومان405,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)پنجشنبه از 14:00 تا 19:00 - جمعه از 09:00 تا 12:0050 ساعت10 نفرجمعه 14 دی 1397845,000 تومان760,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام