حسابداری ویژه بازار کار

/حسابداری ویژه بازار کار
دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
046-3دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریسه شنبه از 14:00 تا 17:0025 ساعت10 نفرسه شنبه 10 اردیبهشت 1398588,000 تومان529,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام